Bàn làm việc

 • Bàn làm việc DP _112hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/19/2017 5:54:30 PM
  Bàn làm việc DP _112

  Kích thước : 2900 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _111

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/19/2017 5:51:07 PM
  Bàn làm việc DP _111

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _110hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/19/2017 5:49:24 PM
  Bàn làm việc DP _110

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _109

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/19/2017 5:46:50 PM
  Bàn làm việc DP _109

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2700000 VND

  Giá khuyến mãi 2500000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _108hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 9:58:47 AM
  Bàn làm việc DP _108

  Kích thước : 2000 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

  Giá bán 6450000 VND

  Giá khuyến mãi 6200000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _107

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 9:54:02 AM
  Bàn làm việc DP _107

  Kích thước : 1000 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _106

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 9:52:05 AM
  Bàn làm việc DP _106

  Kích thước : 1800 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _105

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 9:49:18 AM
  Bàn làm việc DP _105

  Kích thước : 2900 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

  Giá bán 5600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _104

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 9:45:35 AM
  Bàn làm việc DP _104

  Kích thước : 1400 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _103

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 9:36:59 AM
  Bàn làm việc DP _103

  Kích thước : 2000 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết