Nội thất nhà ở

 • Giường ngủ DP_151hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/4/2020 2:10:10 PM
  Giường ngủ DP_151

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường: 450 x 450 x 400 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  HIỆN CTY BÁN TRẢ GÓP 0% THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG

  Giá bán 8100000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_150hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/4/2020 2:07:53 PM
  Giường ngủ DP_150

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường: 450 x 450 x 400 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  HIỆN CTY BÁN TRẢ GÓP 0% THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG

  Giá bán 8100000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_149hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/27/2020 4:46:45 PM
  Giường ngủ DP_149

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường: 450 x 450 x 400 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  HIỆN CTY BÁN TRẢ GÓP 0% THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG

  Giá bán 8200000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giuong ngủ DP_148hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/18/2020 12:02:06 PM
  Giuong ngủ DP_148

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường: 450 x 450 x 400 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  HIỆN CTY BÁN TRẢ GÓP 0% THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG

  Giá bán 8200000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_147hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 5/21/2020 4:00:13 PM
  Giường ngủ DP_147

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường: 450 x 450 x 400 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  HIỆN CTY BÁN TRẢ GÓP 0% THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG

  Giá bán 8200000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_146hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 5/21/2020 4:00:36 PM
  Giường ngủ DP_146

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường: 450 x 450 x 400 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ, nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  HIỆN CTY BÁN TRẢ GÓP 0% THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG

  Giá bán 8200000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_145hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/21/2021 9:53:27 AM
  Giường ngủ DP_145

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường: 450 x 650 x 400 ( 2 cái)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  HIỆN CTY BÁN TRẢ GÓP 0% THÔNG QUA THẺ TÍN DỤNG

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7600000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_144hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/13/2020 3:22:07 PM
  Giường ngủ DP_144

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường : 450 x 450 x 400

  Ốp đầu giường: 3200 x 1000 x 36

  Kệ sách kết hợp : 1600 x 1600 x 200

  Chất liệu MDF nhập khẩu Malaysia Bề mặt chống trầy sước.

  SP chính hãng , khẳng định đẳng cấp

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ, nhà phố , biệt thự

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  Giá bán 17500000 VND

  Giá khuyến mãi 16900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_143hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/13/2020 3:21:21 PM
  Giường ngủ DP_143

  Kích thước; Giường ;Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2500

  Kích thước bàn trang điểm kết hợp; 800 x cao 1600 x sâu 420

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

   

  Giá bán 10200000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_142hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/21/2021 9:54:50 AM
  Giường ngủ DP_142

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2500

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  (Không có bàn trang điểm)

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Đơn giá trên kg bao gồm bàn trang điểm

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 18 tháng tại nhà.

  Giá bán 6900000 VND

  Giá khuyến mãi 6500000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết