Bàn trang điểm

 • Bàn trang điểm DP_124hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/27/2022 2:32:40 PM
  Bàn trang điểm DP_124

  Rộng 800 x Cao vách lamri 2200 x Sâu 500

  Gương Led cảm ứng ø 600

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 18 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Khảo sát,đo đạc,thiết kế,sản xuất trực tiếp tất cả các hạng mục về nội thất

  Nhận gia công CNC nội thất

  Giá bán 6000000 VND

  Giá khuyến mãi 5700000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_123hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/9/2021 9:33:43 AM
  Bàn trang điểm DP_123

  Rộng 1100 x Cao 770 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Bề mặt phủ MELAMINE kg trầy sước 

  Hàng được bảo hành chính hảng 18 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu, Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4350000 VND

  Giá khuyến mãi 3950000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_122hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/21/2021 9:20:54 AM
  Bàn trang điểm DP_122

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 18 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí.

  Giá bán 3700000 VND

  Giá khuyến mãi 3500000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_121 SP ĐỘC QUYỀNhotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/22/2019 1:35:51 PM
  Bàn trang điểm DP_121 SP ĐỘC QUYỀN

  Phần kính soi xoay 360 độ

  Rộng 1000 x Cao 1800 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_120 SP ĐỘC QUYỀNhotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/5/2019 5:59:58 PM
  Bàn trang điểm DP_120 SP ĐỘC QUYỀN

  Phần kính soi xoay 360 độ

  Rộng 1000 x Cao 1800 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_119hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/21/2021 9:21:36 AM
  Bàn trang điểm DP_119

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 4600000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_118hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/21/2021 9:22:03 AM
  Bàn trang điểm DP_118

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4200000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP _117hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 5/29/2021 4:04:09 PM
  Bàn trang điểm DP _117

  Rộng 1200 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5500000 VND

  Giá khuyến mãi 5200000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_116hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:52:48 PM
  Bàn trang điểm DP_116

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_115hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:53:24 PM
  Bàn trang điểm DP_115

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết