Sản phẩm

 • 15
 • 30
 • 60
 • All
 • Giá tăng dần
 • Giá giảm dần
 • Mới đăng
 • Mua nhiều
 • Thích nhiều
 • Xem nhiều
 • Khuyến mãi
 • Tên tăng dần
 • Tên giảm dần
 • Giuong ngủ DP_143hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/5/2019 4:49:54 PM
  Giuong ngủ DP_143

  Kích thước; Giường ;Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2500

  Kích thước bàn trang điểm kết hợp; 800 x cao 1600 x sâu 420

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

   

  Giá bán 10200000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_142hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 6:10:34 PM
  Giường ngủ DP_142

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2500

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Đơn giá trên kg bao gồm bàn trang điểm

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7100000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_141hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 6:12:22 PM
  Giường ngủ DP_141

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2500

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7100000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_140hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:09:15 AM
  Giường ngủ DP_140

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7450000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_139hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/30/2018 6:54:56 PM
  Giường ngủ DP_139

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Đầu thùng và kèm 2 hoặc 3 hộc kéo

  Chất liệu MFC nếu làm  (MDF thì + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6450000 VND

  Giá khuyến mãi 6100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_138hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:09:53 AM
  Giường ngủ DP_138

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý; :Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7600000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_137hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 11:57:24 AM
  Giường ngủ DP_137

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Có 2 hộc kéo 2 bên

  Táp đầu giường 400 x 400 x 500

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí cho từng sản phẩm và căn hộ

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_136hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/28/2019 2:06:07 PM
  Giường ngủ DP_136

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Đầu giường cẩn LAMINATE KINGDOM trắng bóng

  Lưu ý:Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_135hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:08:43 AM
  Giường ngủ DP_135

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý; :Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7800000 VND

  Giá khuyến mãi 7500000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_134hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:10:18 AM
  Giường ngủ DP_134

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Đầu giường cẩn LAMINATE KINGDOM đen bóng

  Lưu ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8100000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_133hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/30/2018 6:52:39 PM
  Giường ngủ DP_133

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_132hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/23/2019 10:58:28 AM
  Giường ngủ DP_132

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý; :Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7200000 VND

  Giá khuyến mãi 6990000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_ 131hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/23/2019 10:58:45 AM
  Giường ngủ DP_ 131

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_ 130hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:11:37 AM
  Giường ngủ DP_ 130

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7800000 VND

  Giá khuyến mãi 7300000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_129hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 12/9/2017 8:08:57 AM
  Giường ngủ DP_129

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) Đầu giường dài 2m70cm

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_128hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/1/2017 9:26:04 AM
  Giường ngủ DP_128

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_127

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:12:32 AM
  Giường ngủ DP_127

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_126new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:12:53 AM
  Giường ngủ DP_126

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_125new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/31/2017 11:03:23 AM
  Giường ngủ DP_125

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_124new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/31/2017 10:59:46 AM
  Giường ngủ DP_124

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_123new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:13:28 AM
  Giường ngủ DP_123

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Lưu ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 122hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:14:19 AM
  Giường Ngủ DP - 122

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7550000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 121

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:14:39 AM
  Giường Ngủ DP - 121

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 120new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/16/2017 9:39:53 AM
  Giường Ngủ DP - 120

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5650000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 119hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:15:29 AM
  Giường Ngủ DP - 119

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7550000 VND

  Giá khuyến mãi 7150000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 118

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/3/2019 10:19:44 AM
  Giường Ngủ DP - 118

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ) Không lấy 2 Hộc kéo bên hông - 900.000

  Chất liệu MFC Nếu ( MDF + 15%)

  Ván nhập Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc  để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu ( Đặc Biệt Thiết Kế 3D Miễn Phí)

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Thùng Hiện Đại DP_101

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/17/2017 12:21:54 PM
  Giường Thùng Hiện Đại DP_101

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP-102hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/3/2019 10:21:58 AM
  Giường Ngủ DP-102

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6990000 VND

  Giá khuyến mãi 6490000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP-103hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/30/2018 6:59:59 PM
  Giường Ngủ DP-103

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Lưu ý:Đầu giường dài 2700

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP-104hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/27/2019 10:53:27 AM
  Giường Ngủ DP-104

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Lưu ý:Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 105hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/23/2019 10:57:48 AM
  Giường Ngủ DP - 105

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5650000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 106hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/17/2017 12:21:10 PM
  Giường Ngủ DP - 106

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) 

  Lưu ý:đầu giường dài 2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7450000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_147hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/1/2019 10:24:49 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_147

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MDF  Malaysia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố!

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 18 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13100000 VND

  Giá khuyến mãi 12700000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_146newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/12/2019 9:14:17 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_146

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MDF Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 18 tháng

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Giá bán 15600000 VND

  Giá khuyến mãi 15200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_145newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2019 5:15:29 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_145

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2m4 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MDF Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 18 tháng

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Giá bán 12100000 VND

  Giá khuyến mãi 11900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_144newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2019 5:11:37 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_144

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MDF Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 18 tháng

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Giá bán 19700000 VND

  Giá khuyến mãi 19200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 5:57:54 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Kệ tivi ; Dài 1m4 x cao 55cm x sâu 40cm

  Bàn trang điểm; Ngang 1M x cao 1M6 x sâu 0M50

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 25300000 VND

  Giá khuyến mãi 24900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 5:44:49 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M7 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14200000 VND

  Giá khuyến mãi 13900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 12:45:43 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11500000 VND

  Giá khuyến mãi 11100000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 12:41:03 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M6 Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11,000,000 VND

  Giá bán 20590000 VND

  Giá khuyến mãi 20100000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 12:37:17 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  Giá khuyến mãi 10750000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 12:33:41 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương: 12,300,000 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 12:28:36 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 X Cao X 2M2 X Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Thiết kế 3D miễn phí

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11600000 VND

  Giá khuyến mãi 11300000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 2:23:51 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  Giá khuyến mãi 10750000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_135

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 2:11:26 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_135

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-107

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/1/2017 9:27:29 AM
  Giường ngủ Dương Phát-107

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m60 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_134hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2018 1:31:23 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_134

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 X Cao X 2M6 X Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nếu làm thùng MDF cánh ARYLIC =18.700.000đ

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13800000 VND

  Giá khuyến mãi 13400000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _133

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/28/2017 10:43:43 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _133

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _132hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/28/2017 10:33:39 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _132

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2,5M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10125000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _131

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/28/2017 10:26:32 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _131

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2,4M Cao 2,6M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13730000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _130

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/28/2017 9:53:00 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _130

  Kích Thước : Rộng 1400 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 6300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _129hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/17/2017 12:36:04 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _129

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2,5M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10125000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _128hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/6/2018 2:18:07 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _128

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _127hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/17/2017 12:35:43 PM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _127

  Bộ tủ tường kết hợp kệ sách liền kề rất khả dụng

  Tủ áo : 2.550,000 vnd/1m2

  Kệ sách :2,000,000 vnd/1m2

  Chất liệu MDF Nhập khẩu MALAISIA

  (BỀ MẶT CHỐNG TRẦY SƯỚC ) 

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Tư vấn và thiết kế miễn phí

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng tại nhà..

   

   

   

   

  ;

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-108

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/1/2017 9:29:50 AM
  Giường ngủ Dương Phát-108

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _126

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/28/2017 10:37:42 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _126

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1,8M Cao 2,5M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 10125000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _125

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/13/2017 10:29:46 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _125

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương: 12000000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 9000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP_84hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/22/2019 1:34:57 PM
  Kệ tivi DP_84

  Kích thước;Rộng 2000 x Cao 550 x Sâu 400

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4600000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 83hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/13/2019 12:14:43 PM
  Kệ tivi DP _ 83

  Kệ tivi dưới kt; dài 1200 x cao 350 x sâu 400

  Hệ kệ trên kt; ngang 2200 x cao 700 x sâu 300

  Bàn làm việc ; ngang1000 x cao 200 x sâu 420

  Chất liệuMFC Nếu làm MDF thì +15%  Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 7600000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _124

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/13/2017 10:26:54 AM
  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _124

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 8,800,000 VND

  Giá bán 9000000 VND

  Giá khuyến mãi 8800000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-109

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:44:55 AM
  Giường ngủ Dương Phát-109

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Lưu ý :Đầu giường dài :2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát 110hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:17:07 AM
  Giường ngủ Dương Phát 110

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Lưu ý ::Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 123

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/13/2017 10:36:27 AM
  Tủ Áo Dương Phát - 123

  Tủ góc sang trọng DP _123

  Kích thước :2M4 X 2M7 X 60

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14580000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 82hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 6:30:27 PM
  Kệ tivi DP _ 82

  Kệ tivi dưới kt; dài 1200 x cao 350 x sâu 400

  Gương trang điểm; 800 x 800

  Bàn làm việc ; ngang1000 x cao 200 x sâu 420

  Chất liệu MDF Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 6100000 VND

  Giá khuyến mãi 5900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_150hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/26/2019 2:49:31 PM
  Bộ giường ngủ DP_150

  Giường Rộng; 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Tủ Rộng ;1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Táp đầu giường ; 450 x 450 x cao 500

  Bàn trang điểm ; 800 x cao 1600 x sâu 420

  Chất liệu MDF Nhập khẩu Malaysia Bề mặt phủ MELAMINE chống trầy sước 

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Giá bán 21100000 VND

  Giá khuyến mãi 19800000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 81hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 6:22:44 PM
  Kệ tivi DP _ 81

  Kệ tivi dưới kt; dài 1200 x cao 350 x sâu 400

  Hệ kệ trên kt; ngang 2200 x cao 700 x sâu 300

  Bàn làm việc ; ngang1000 x cao 200 x sâu 420

  Chất liệu MDF Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_149hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/24/2019 10:10:05 AM
  Bộ giường ngủ DP_149

  Giường Rộng; 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Táp đầu giường ; ngang 450 x cao 500 x sâu 400

  Tủ Rộng ;1600 x Cao 2000 x 600

  Chất liệu MDF nhập khẩu malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn

  Thiết kế 3D miễn phí 

  SP được bảo hành 18 tháng 

  Giá bán 15500000 VND

  Giá khuyến mãi 15100000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-101hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 12/10/2017 2:30:35 PM
  Tủ Áo DP-101

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương: 12,300,000 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-102hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/14/2017 7:40:10 AM
  Tủ Áo DP-102

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2700 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 15.100.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước .Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12000000 VND

  Giá khuyến mãi 11800000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát_111

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:52:31 AM
  Giường ngủ Dương Phát_111

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_148hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/24/2019 10:10:20 AM
  Bộ giường ngủ DP_148

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Đầu giường 2620

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x 600

  Chất liệu MDF nhập khẩu malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn

  Thiết kế 3D miễn phí 

  SP được bảo hành 18 tháng 

  Giá bán 19800000 VND

  Giá khuyến mãi 19400000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 80

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 6:25:29 PM
  Kệ tivi DP _ 80

  Kệ tivi dưới kt; dài 2000 x cao 450 x sâu 400

  Hệ kệ trên kt; ngang 2000 x cao 2150 x sâu 300

  Bàn trang điểm kt; ngang 800 x cao 1600 x sâu 420

  Chất liệu MDF Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 15000000 VND

  Giá khuyến mãi 14500000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _147hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 5:31:10 PM
  Bộ giường ngủ DP _147

  Tủ rộng; 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường; 1m2 x 2m cao 90cm.

  Bàn làm viêc nối dài ; 1M x cao 75 x sâu 60cm

  Kệ sách treo  : Dài 1m x cao 70cm x sâu 27cm

   Ván Nhập Malaysia chất liệu.MDF Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành tai nhà 12 tháng

  Giá bán 15900000 VND

  Giá khuyến mãi 15500000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 79hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 2:19:42 PM
  Kệ tivi DP _ 79

  Kích thước;Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-103hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/3/2018 6:54:15 PM
  Tủ Áo DP-103

  Kích Thước : Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Nếu làm Cánh Acrylic bóng gương 10.800.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-104new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:38:07 PM
  Tủ Áo DP-104

  Kích Thước : Ngang 2000 x Cao 2000 x Rộng 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-112saleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 5:22:15 PM
  Giường ngủ Dương Phát-112

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6400000 VND

  Giá khuyến mãi 6080000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 78hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/30/2018 7:03:27 PM
  Kệ tivi DP _ 78

  Kích thước;Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4350000 VND

  Giá khuyến mãi 4200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _146hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/18/2019 5:22:41 PM
  Bộ giường ngủ DP _146

  Giường Rộng; 1400 x Dài 2000 x Cao 900

  Tủ Rộng ;1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Táp đầu giường ; 450 x 450 x cao 500

  Bàn trang điểm ; 800 x cao 1100 x sâu 400

  Chất liệu  MDF Malaysia Bề mặt chống trầy Sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18300000 VND

  Giá khuyến mãi 17900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _145hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/24/2018 4:10:27 PM
  Bộ giường ngủ DP _145

  Giường;  1m6 x 2m2 cao 1m.(1m8+300 nghìn) 1 hộc kéo

  Tủ áo ; 1m6 x 2m x 0,6m 

  Tủ kho ; 3m26 x 0,6m x sâu 0,6m

  Chất Liệu Ván MDF Nhập Malaysia..Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Sản phẩm được Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 21570000 VND

  Giá khuyến mãi 21000000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 77hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/31/2018 12:11:29 PM
  Kệ tivi DP _ 77

  Kích thước : 2200 x 400 x 500

  Chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4100000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-113

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/23/2019 11:07:04 AM
  Giường ngủ Dương Phát-113

  Kích thước Rộng 1900 x Dài 2200 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-105hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/19/2017 12:11:16 PM
  Tủ Áo DP-105

  Kích Thước : Rộng 2500 x Cao 2000 x Sâu 600

  Lưu ý:Giá trên chưa có gương

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-106hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:32:20 PM
  Tủ Áo DP-106

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2,5M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-114

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/23/2019 11:07:24 AM
  Giường ngủ Dương Phát-114

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 76hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/22/2019 1:35:16 PM
  Kệ tivi DP _ 76

  Kích thước : 2200 x 400 x 500

  Chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

   

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4100000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _144newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/5/2018 11:27:55 AM
  Bộ giường ngủ DP _144

  Giường Rộng; 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Tủ Rộng ;2000 x Cao 2500 x Sâu 600

  Táp đầu giường ; 450 x 450 x cao 500

  Bàn trang điểm ; 800 x cao 1600 x sâu 420

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20300000 VND

  Giá khuyến mãi 19900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 107hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:32:00 PM
  Tủ Áo Dương Phát - 107

  Kích Thước : Rộng 2400 x Cao 2500 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _75hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/23/2019 11:08:05 AM
  Kệ tivi DP _75

  Kệ dưới: Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Kệ trên : rộng 2000 x cao 350 x sâu 300

  Lam treo : 1550 x 300 x 36

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7550000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _143hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/4/2018 10:45:26 AM
  Bộ giường ngủ DP _143

  Tủ rộng; 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường; 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn)

  Bàn làm viêc nối dài ; 2m2 x cao 75 x sâu 55cm

  Lam treo tường : Dài 2m4 cao 45 sâu 25cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 23900000 VND

  Giá khuyến mãi 23000000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _74hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/23/2019 11:19:43 AM
  Kệ tivi DP _74

  Kệ dưới: Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Kệ trên : rộng 2000 x cao 350 x sâu 300

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7000000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 108hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/28/2017 10:39:38 AM
  Tủ Áo Dương Phát - 108

   

  Kích Thước : Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7040000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _142hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 8:00:59 PM
  Bộ giường ngủ DP _142

  Mã sản phẩm BGDP142

  Tủ áo cửa lùa rộng 1m6 cao 2m5 sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn), đầu bọc nệm và 1 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  lam treo tường : Dài 80 cao 25cm sâu 15cm

  Bàn trang điểm nối bàn làm việc: 1m4 x 50 cm x 75 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn

  Giá chưa bao gồm thuế VAT

  Giá đã bao gồm phụ kiện, phí vận chuyển trong nội thành Hồ Chí Minh và công lắp đặt tại nhà.

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 23900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 109hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:34:03 PM
  Tủ Áo Dương Phát - 109

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2650 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-115hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/23/2019 10:16:24 AM
  Giường ngủ Dương Phát-115

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Lưu ý : :Đầu giường dài 2600 cho giường 1600

  Chất liệu MDF và MFC Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ ti vi DP_73

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 3:58:09 PM
  Kệ ti vi DP_73

  Kích thước : kệ tivi 1800 x 400 x 400

  Kệ đứng tủ rượu :900 x 400 x 350 x 2 tủ

  Lam treo tường : 1000 x 200

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_141hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 5:20:26 PM
  Bộ giường ngủ DP_141

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_140

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/2/2017 7:12:53 PM
  Bộ giường ngủ DP_140

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Bàn làm việc : Dài 1m ngang 50cm cao 75cm

  Kệ sách treo : ngang 1m2 cao 1m2 sâu 2cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 11980000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _72new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 3:40:07 PM
  Kệ tivi DP _72

  Cao 2000 x rộng 3000 x sâu 450

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 14400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-116hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 11:20:30 AM
  Giường ngủ Dương Phát-116

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 110hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:31:27 PM
  Tủ Áo Dương Phát - 110

  Kích Thước : Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7040000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 111hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:30:56 PM
  Tủ Áo Dương Phát - 111

  Kích Thước : Rộng 2400 x Cao 2500 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 16,800,000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-117hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/30/2018 7:01:56 PM
  Giường ngủ Dương Phát-117

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6100000 VND

  Giá khuyến mãi 5750000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _71hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 8:50:25 AM
  Kệ tivi DP _71

  Rộng 2000 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7550000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_139new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/2/2017 7:02:34 PM
  Bộ giường ngủ DP_139

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  lam treo tường : Dài 1m6 cao 25cm sâu 15cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_138

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/31/2017 9:34:44 AM
  Bộ giường ngủ DP_138

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 1 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _70hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 8:50:42 AM
  Kệ tivi DP _70

  Rộng 2000 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7550000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 112hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:16:16 PM
  Tủ Áo Dương Phát - 112

  Kích Thước : Rộng 2400 x Cao 2700 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo Dương Phát - 113hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:30:31 PM
  Tủ áo Dương Phát - 113

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M40 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 8400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _69hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 12/29/2017 10:04:13 AM
  Kệ tivi DP _69

  Kích thước : kệ tivi 2200 x 400 x 400

  Kệ đứng tủ rượu :1200 x 400 x 350 x 2 tủ

  Lam treo tường : 1400 x 200 x 36 x 2 cây

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 11700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_137

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/17/2017 12:25:16 PM
  Bộ giường ngủ DP_137

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) +( cẩn ván đầu giường 500.000 vnđ)

   Táp 450 x 450 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2500 x Sâu 600

  Bàn trang điểm:  800 x350 x 200

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_136hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/17/2017 12:25:31 PM
  Bộ giường ngủ DP_136

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Bàn trang điểm:  600x 1400 x 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17825000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _68new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 12/29/2017 10:06:31 AM
  Kệ tivi DP _68

  Kệ tivi: 2000 x 350 x 350

  Kệ lam treo :1200 x 200 x 900

  Tủ treo :1000 x 200 x 1000

  Màu sắc tùy lựa chọn,nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 9800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo Dương Phát - 114new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 3:28:47 PM
  Tủ áo Dương Phát - 114

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-115

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/23/2017 12:05:33 PM
  Tủ Áo Dương Phát-115

  Kích Thước : Rộng 2m4 Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia.Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _67

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/27/2018 4:03:14 PM
  Kệ tivi DP _67

  Kích thước : kệ tivi 1600 x 300 x 400

  Kệ đứng : 800 x 2200 x 350

  Lam treo tường : 1200 x 150 x 150

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_135hotsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/17/2017 12:25:43 PM
  Bộ giường ngủ DP_135

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 600 x 300 x 300

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 1200 x Cao 1600 x Sâu 600 + Ghế

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

   

  Giá bán 20300000 VND

  Giá khuyến mãi 20000000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _66hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/19/2017 6:08:06 PM
  Kệ tivi DP _66

  Kệ tivi sang chảnh DP _66

  Kích thước : 2000 x 400 x 450

  chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Bề mặt phủ ACRYLIC PANNEL Bóng gương

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 5100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-116

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/1/2017 6:39:12 PM
  Tủ Áo Dương Phát-116

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM

  Nếu làm cánh ACRYLIC + 2,900 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-117hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 12/10/2017 2:46:09 PM
  Tủ Áo Dương Phát-117

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2400 Cao 2400 Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh 2 cánh Acrylic bóng gương :(+thêm1,950,000 vnđ)/2 cánh

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _65hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/27/2017 6:14:23 PM
  Kệ tivi DP _65

  Kệ ti vi DƯƠNG PHÁT _65

  Kích thước : 2000 x 400 x 450 

  chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

   

  Giá bán 4250000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kê tivi DP_64

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 11/26/2017 10:46:23 AM
  Kê tivi DP_64

  Kệ kích thước: Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 3350000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-118

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 11:02:23 AM
  Tủ Áo Dương Phát-118

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2M65 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-119hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 11:06:47 AM
  Tủ Áo Dương Phát-119

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M65 Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương : 17,800,000 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP-63new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/13/2017 1:11:08 PM
  Kệ Tivi DP-63

  Rộng 2000 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_134

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 12/5/2017 10:31:46 AM
  Bộ giường ngủ DP_134

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2500 x Sâu 600

  kệ sách:  1200 x 1000 x 200

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17225000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_133

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/13/2017 10:21:04 AM
  Bộ giường ngủ DP_133

  Trọn bộ phòng ngủ DP_133

  Gồm có: 1_tủ áo :1600 x 2500 x 600

  2_giường ngủ:1600 x 2000 x 900

  3_kệ tivi:1600 x 300 x 380

  4_lam kệ:1600 x 200 x 200 (bao 2 mặt)

  5_bàn liền kề tủ áo:1000 x 500 x 750

  6_táp đầu giường:320 x 400 x 450

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA bề mặt chống trầy sước

  có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 22400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP-62newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/13/2017 1:12:32 PM
  Kệ Tivi DP-62

  Rộng 2400 x Cao 2000 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-120hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 11:09:23 AM
  Tủ Áo Dương Phát-120

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-121hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 11:15:22 AM
  Tủ Áo Dương Phát-121

  Tủ Áo Duy Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP-61new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/13/2017 1:13:21 PM
  Kệ Tivi DP-61

  Rộng 2000 x Cao 400 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_132

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/13/2017 9:19:52 AM
  Bộ giường ngủ DP_132

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15525000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-131

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/2/2017 9:51:44 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-131

  Bộ phòng ngủ MINI _DP_131

  Kích thước :giường :1200 x 2000 x 900

  Tủ áo :1600 x 2000 x 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 12000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _60hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/13/2017 1:14:13 PM
  Kệ tivi DP _60

  Rộng 2400 x Cao 2200 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 10050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát -122hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 11:33:23 AM
  Tủ Áo Dương Phát -122

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại Kết Hợp Kệ Tivi Sang Trọng

  Kích Thước tủ : Rộng 2M2 Cao 2M7 Sâu 60CM

  Kệ Tivi : Rộng 1M8 X Cao 40CM X Sâu 40CM (Kích Thước Lam Tùy Chỉnh Theo Kích Cỡ Tivi)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 18000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi :DP_59new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/13/2017 1:15:41 PM
  Kệ TiVi :DP_59

  Kệ dưới Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4,500,000 VND

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-130

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/2/2017 9:43:20 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-130

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-129

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/2/2017 9:41:11 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-129

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Bàn phấn 1m cao 75cm sâu 40 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát_58hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/13/2017 1:16:57 PM
  Kệ TiVi Dương Phát_58

  Rộng 1600 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-57hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:14:27 AM
  Kệ TiVi Dương Phát-57

  Rộng 1800 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-128

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/2/2017 9:39:50 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-128

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot  800 x 1000 x 400

  Chất liệu MDF và (MFC+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-127

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/2/2017 9:37:39 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-127

  Giường :1600 x 2000 x 900

  Tủ áo :1600 x 2000 x 600

  Táp đầu giường :450 x 400 x 500

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-56hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:15:04 AM
  Kệ TiVi Dương Phát-56

  Rộng 1800 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-55hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/7/2018 10:28:56 AM
  Kệ TiVi Dương Phát-55

  Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-126

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/2/2017 9:30:30 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-126

  Bộ giường ngủ DP_117

  Giường 1m6 x 2m và 1 táp

  Tủ áo 1,6m x 2m x 60cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-125

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 11:28:24 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-125

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Tủ áo : Rộng 1600 x cao 2000 x sâu 600

  Bàn phấn kết hợp bàn làm việc và kệ sách :1600x2000x400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-76hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 5/8/2018 5:38:48 PM
  Kệ TiVi Dương Phát-76

  Rộng 1800 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-54hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:24:11 AM
  Kệ TiVi Dương Phát-54

  Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP_101

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/15/2017 11:54:07 AM
  Bộ Giường Ngủ DP_101

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300

  Táp đầu giường 2 cái:450x400x500

  Tủ compost:1000x1000x500

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 22,200,000 VND

  Giá bán 22200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi DƯƠNG Phát-53hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:25:29 AM
  Kệ TiVi DƯƠNG Phát-53

  Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-102hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/27/2017 1:48:39 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-102

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Và 2 táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 700 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Lam treo tường dài 1200 x 250 x 200

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16,490,000 VND

  Giá bán 18490000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-103hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/27/2017 1:48:56 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-103

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2650 x Sâu 600 

  Bàn học +kệ tivi :3000x770x400

  Kệ sách :1200x1000

  Lam treo tường:1400x200x200

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 24,700,000 VND

  Giá bán 25500000 VND

  Giá khuyến mãi 24700000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-52new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:30:58 AM
  Kệ TiVi Dương Phát-52

  Kệ dưới Rộng 2000 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-51hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:35:35 AM
  Kệ TiVi Dương Phát-51

  Kệ dưới Rộng 1600 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-104hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/27/2017 1:49:15 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-104

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  (Giường 1800 +thêm 300)

  Bàn phấn rộng 80cm x 40cm x1m6

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-105new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2017 10:50:30 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-105

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 450 x 450 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 600 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-50hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:42:12 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-50

  Kệ dưới Rộng 2000 x Cao 400 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-49

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 10:43:11 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-49

  Kệ dưới Rộng 1800 x Cao 400 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-106

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/14/2017 8:33:35 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-106

  Bộ giường ngủ _DP _106

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Đầu giường dài:2700

  Tủ Rộng 2200 x Cao 2700 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19750000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-107

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 12/8/2018 12:04:54 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-107

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 14900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-48

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 9:53:58 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-48

  Rộng 1800 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_122hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/26/2019 2:40:01 PM
  Bàn trang điểm DP_122

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 18 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí.

  Giá bán 3900000 VND

  Giá khuyến mãi 3600000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_121 SP ĐỘC QUYỀNhotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/22/2019 1:35:51 PM
  Bàn trang điểm DP_121 SP ĐỘC QUYỀN

  Phần kính soi xoay 360 độ

  Rộng 1000 x Cao 1800 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-47

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:00:15 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-47

  Cao 2700 x rộng 3000 x sâu 450

  Giá trọn bộ :9,900,000 vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-108hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2017 10:48:00 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-108

  Mã sản phẩm Bộ Giường Ngủ DP-47

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600 

  Bàn phấn rộng 80cm x 40cm x1m6

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-109hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 9/6/2018 1:33:05 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-109

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy sước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-46

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:06:40 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-46

  Kệ tivi kết hợp bàn làm việc

  Giá trọn bộ :10,050,000 vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_120 SP ĐỘC QUYỀNhotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/5/2019 5:59:58 PM
  Bàn trang điểm DP_120 SP ĐỘC QUYỀN

  Phần kính soi xoay 360 độ

  Rộng 1000 x Cao 1800 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_119hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/25/2019 2:11:24 PM
  Bàn trang điểm DP_119

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5100000 VND

  Giá khuyến mãi 4900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-45

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:09:49 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-45

  Kệ có kích thước : Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-110new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2017 11:18:50 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-110

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 900 x 500 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2700 x Sâu 600 

  Kệ tivi:1800x300x400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-111hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 3/31/2018 9:06:29 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-111

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Đầu giường dài 2m65 cm

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17,490,000 VND

  Giá bán 18500000 VND

  Giá khuyến mãi 18000000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-44new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:13:10 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-44

  Kích thước kệ Rộng 1800 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_118hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/30/2018 6:47:53 PM
  Bàn trang điểm DP_118

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4800000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP _117hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 8/22/2019 1:36:16 PM
  Bàn trang điểm DP _117

  Rộng 1200 x Cao 2000 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5750000 VND

  Giá khuyến mãi 5500000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-43

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:19:31 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-43

  Kệ dưới Rộng 2000 x Cao 400 x Sâu 400

  Kệ trên Rộng 1600 x Cao 300 x Sâu 300

  Kệ giữa Rộng 1000 x Cao 2000 x Sâu 300

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 11900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-112

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2017 11:32:20 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-112

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1400 x Sâu 400 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17,600,000 VND

  Giá bán 16490000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-113hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2017 11:50:37 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-113

  Giường 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Táp 450 x 500 x 400

  Tủ: 2000 x 2700 x 600

  Bàn phấn 1000 x 1600 x 400

  Chất liệu MFC và( MDF +15%)Ván nhập Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-42

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:22:08 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-42

   Rộng 2000 x Cao 2200 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_116hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:52:48 PM
  Bàn trang điểm DP_116

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_115hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:53:24 PM
  Bàn trang điểm DP_115

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-41hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 11:42:24 AM
  Kệ Tivi Dương Phát-41

  Kệ Tivi Kết Hợp Với Kệ Sách 

  Tủ sách :1200 x 2000 x 400

  Kề Tivi :1600 x 400 x 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-114newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/20/2017 11:48:12 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-114

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600 (Chưa có 2 tấm kính)

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16,200,000 VND

  Giá bán 16200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-115hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/16/2018 2:38:27 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-115

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 600 x 300 x 300

  Tủ Rộng 2600 x Cao 2700 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP _114hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:47:00 PM
  Bàn trang điểm DP _114

  Rộng 1000 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3900000 VND

  Giá khuyến mãi 3600000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_113hotsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/30/2018 6:49:35 PM
  Bàn trang điểm DP_113

  Bàn Trang Điểm DP-113

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3750000 VND

  Giá khuyến mãi 3350000 VND

  Giảm 11%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-116hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 9:33:02 AM
  Bộ Giường Ngủ DP-116

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2700 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1400 x Sâu 400 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-117hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/21/2017 9:38:45 AM
  Bộ giường ngủ DP-117

  Bộ giường ngủ DP_117

  Giường 1m6 x 2m và 1 táp

  Tủ áo 1,6m x 2m x 60cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

   

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_112

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:48:36 PM
  Bàn trang điểm DP_112

  Rộng 900 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_110

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:49:18 PM
  Bàn trang điểm DP_110

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-118hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/23/2017 12:21:36 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-118

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2700 x Sâu 60

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-119hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/23/2017 12:27:02 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-119

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) có 2 hộc kéo mỗi cái 1000x500

  Tủ campot rộng 60cm x 80cm x 40cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16,100,000 VND

  Giá bán 16100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP-111

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:49:56 PM
  Bàn trang điểm DP-111

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm : DP-109new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 7/25/2018 1:51:42 PM
  Bàn trang điểm : DP-109

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-120hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/28/2017 4:49:25 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-120

  Giường Rộng 1600 x Đầu Dài 2m90x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 500 x 900 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn phấn 80cm cao 1m60cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-121hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/28/2017 4:54:21 PM
  Bộ Giường Ngủ DP-121

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  1 Táp 500 x 400 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn phấn 80cm cao 1m60cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.(Nếu làm ACRYLIC bóng gương+4.080.000)

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm : DP-108new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:34:10 AM
  Bàn trang điểm : DP-108

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-102

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:34:44 AM
  Bàn Trang Điểm DP-102

  Bàn Trang Điểm DP-102

  Rộng 1000 x Cao 1200 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Dương Phát - 122hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/28/2017 5:05:53 PM
  Bộ giường ngủ Dương Phát - 122

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 500 x 900 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600(có kinh thêm 800 nghìn) 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Dương Phát - 123hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/19/2017 12:24:41 PM
  Bộ giường ngủ Dương Phát - 123

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 2 Táp 500 x 500 x 400

  Lưu ý : Đầu giường dài :2750
  Tủ Rộng 3000 x Cao 3000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn_thiết kế 3D miễn phí

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 27700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-101hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:35:26 AM
  Bàn Trang Điểm DP-101

  Bàn Trang Điểm DP-101

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP- 103new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:36:01 AM
  Bàn Trang Điểm DP- 103

  Bàn Trang Điểm DP-103

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3600000 VND

  Giá khuyến mãi 3450000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP- 104hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:36:30 AM
  Bàn Trang Điểm DP- 104

  Bàn Trang Điểm DP-104

  Rộng 1200 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Dương Phát - 124hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 10/19/2017 12:32:35 PM
  Bộ giường ngủ Dương Phát - 124

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 250 x 400

  Kệ tivi :1800 x 450 x 400

  Bàn làm viêc :1500 x770 x 450

  Kệ sách :1200 x 250 x 1600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-105hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:37:02 AM
  Bàn Trang Điểm DP-105

  Bàn Trang Điểm DP-106

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-106hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 4/1/2018 10:37:42 AM
  Bàn Trang Điểm DP-106

  Bàn trang điểm kiểu hiện đại mới

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc lựa chọn.Sản phẩm chính hãng.Ván nhập malaixia

  Giá bán 3300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế sofa DP _ 27new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 5:32:52 PM
  Ghế sofa DP _ 27
  • Kích thước: Sofa góc :1980 * 900 * 1000. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-26

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/27/2017 10:54:59 AM
  Ghế SoFa DP-26
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa băng :2300 * 500 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-25new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 2/4/2018 5:33:57 PM
  Ghế SoFa DP-25
  •  Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc : 2000 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn SoFa Dương Phát - 26newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/24/2017 10:13:49 AM
  Bàn SoFa Dương Phát - 26

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 400 (1m20 + 300.000vnđ)

  Kính cường lực 8m/m

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn SoFa Dương Phát - 25hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/24/2017 10:14:53 AM
  Bàn SoFa Dương Phát - 25

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 400 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-24

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/27/2017 11:08:44 AM
  Ghế SoFa DP-24
  •  Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa Băng : 1600 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Có giường kéo 
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-23hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:01:55 PM
  Ghế SoFa DP-23
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 700 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 79000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-24

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/24/2017 10:15:51 AM
  Bàn Sofa Dương Phát-24

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 400 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-23

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/24/2017 10:16:44 AM
  Bàn Sofa Dương Phát-23

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 390 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-27hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:02:30 PM
  Ghế SoFa DP-27
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 700 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 25000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-22

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/29/2017 10:03:05 PM
  Ghế SoFa DP-22
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :1980 * 900 * 1000. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-22

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/24/2017 10:17:32 AM
  Bàn Sofa Dương Phát-22

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 390 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-21

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát 6/24/2017 10:18:33 AM