Kệ giầy dép

 • KỆ GIÀY DÉP_DP18

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  KỆ GIÀY DÉP_DP18

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1100 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn giá không đổi

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Khảo sát,thiết kế,sản xuất trực tiếp tất cả các hạng mục về nội thất...

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • KỆ GIÀY DÉP_DP17new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  KỆ GIÀY DÉP_DP17

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1100 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn giá không đổi

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Khảo sát,thiết kế,sản xuất trực tiếp tất cả các hạng mục về nội thất...

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 18 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _16newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _16

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1200 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _15newsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _15

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1200 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _14hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _14

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1100 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC Nếu làm  (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _13hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép DP _13

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 2650 x Sâu 350

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng tại nhà

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-01hotnewsaleoff

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ giầy dép Dương Phát-01

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3500000 VND

  Giá khuyến mãi 2990000 VND

  Giảm 15%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-02

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ Giầy Dép DP-02

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-03

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ Giầy Dép DP-03

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-04

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Kệ Giầy Dép DP-04

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3500000 VND

  Giá khuyến mãi 3200000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết