Ghế SoFa

 • Ghế sofa DP _ 27new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế sofa DP _ 27
  • Kích thước: Sofa góc :1980 * 900 * 1000. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-26

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-26
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa băng :2300 * 500 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-25new

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-25
  •  Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc : 2000 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-24

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-24
  •  Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa Băng : 1600 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Có giường kéo 
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-23hotnew

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-23
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 700 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 79000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-27hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-27
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 700 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 25000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-22

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-22
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :1980 * 900 * 1000. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-21

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-21
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa Băng :2050 * 900 * 800. ( Kích thước - màu sắc xám đậm có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-20hot

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  Ghế SoFa DP-20
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2050 * 900 * 800. ( Kích thước - màu sắc xám đậm có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-19

  Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát
  • Kích thước: Sofa góc : 2850 x 1980 x 850 Cao mặt nệm 47cm. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn 

  Giá bán 12900000 VND

  ...xem chi tiết