Đại lý nệm cao su Kim Đan

Bảng giá nệm kymdan Deluxe

Quy Cách nệm

Giá nêm yết tại công ty

Giá khuyến mãi

80cm x 200cm x 5cm

9.061.000 vnđ

Liên Hệ:

0931 888 911

90cm x 200cm x 5cm

11.040.000 vnđ

100cm x 200cm x 5cm

11.950.000 vnđ

120cm x 200cm x 5cm

13.804.000 vnđ

140cm x 200cm x 5cm

16.108.000 vnđ

150cm x 190cm x 5cm

16.600.000 vnđ

160cm x 200cm x 5cm

18.933.000 vnđ

180cm x 200cm x 5cm

21.312.000 vnđ

200cm x 200cm x 5cm

23.480.000 vnđ

200cm x 220cm x 5cm

25.815.000 vnđ

100cm x 200cm x 7.5cm

14.947.000 vnđ

120cm x 200cm x 7.5cm

17.716.000 vnđ

140cm x 200cm x 7.5cm

20.253.000 vnđ

160cm x 200cm x 7.5cm

23.537.000 vnđ

180cm x 200cm x 7.5cm

26.610.000 vnđ

200cm x 200cm x 7.5cm

29.323.000 vnđ

220cm x 200cm x 7.5cm

32.242.000 vnđ

80cm x 200cm x 10cm

13.682.000 vnđ

Liện hệ:

0931 888 911

90cm x 200cm x 10cm

16.109.000 vnđ

100cm x 200cm x 10cm

17.944.000 vnđ

120cm x 200cm x 10cm

21.628.000 vnđ

140cm x 200cm x 10cm

24.397.000 vnđ

150cm x 190cm x 10cm

25.357.000 vnđ

160cm x 200cm x 10cm

28.141.000 vnđ

180cm x 200cm x 10cm

31.908.000 vnđ

200cm x 200cm x 10cm

35.166.000 vnđ

220cm x 200cm x 10cm

38.669.000 vnđ

140cm x 200cm x 15cm

33.221.000 vnđ

Giá tốt nhất :

0931 888 911

160cm x 200cm x 15cm

38.778.000 vnđ

180cm x 200cm x 15cm

42.516.000 vnđ

200cm x 200cm x 15cm

48.366.000 vnđ

220cm x 200cm x 15cm

53.187.000 vnđ

160cm x 200cm x 20cm

51.220.000 vnđ

180cm x 200cm x 20cm

58.626.000 vnđ

200cm x 200cm x 20cm

64.034.000 vnd

220cm x 200cm x 20cm

70.421.000 vnd